TRantwerp Ed.6

Hotel Goes Anthony Fokkerstraat 100, Goes

Details en inschrijving volgen later

Wijzigingen, bijkomende activiteiten, zowel nationaal als internationaal, suggesties, kunnen steeds doorgestuurd worden naar:
Jan Lemmens
PR@trregister.be