Privacy Policy

Privacybeleid  TR Register Belgium VZW


Dit privacybeleid is van toepassing op de algemene werking van het TR Register Belgium VZW. U dient zich ervan bewust te zijn dat het TR Register Belgium VZW niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere organisaties. Door uw lidmaatschap geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Het TR Register Belgium VZW respecteert de privacy van al haar leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt als lid van onze vereniging vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om U op de hoogte te houden van alle nuttige informatie met betrekking tot de werking van onze vereniging. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde omgeving. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen en/of verzoeken  te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden slechts tijdelijk opgeslagen, nodig voor de afhandeling van de vraag.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan deze die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. (Uitzondering : lidmaatschap BEHVA)   In enkele gevallen kan de informatie wel intern gedeeld worden. De bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden in onze vereniging. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hiervan, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle leden  de mogelijkheid tot het inzien, aanpassen veranderen, of verwijderen ( in geval van opzegging van lidmaatschap) van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.