Bestuursraad

Bestuursleden

Voorzitter
Patrick Van Houtven
014/54 25 47
ivanhou@telenet.be

Secretaris 
Diane Willemsen
0476/67 87 76
keyzer-willemsen@skynet.be

Penningmeester
Marc Philips
016/47 26 54
mphilips@skynet.be

Public Relations, BEHVA, Verzekeringen, Back-Up website
Eric Willemsen
0486/50 45 45
eric.willemsen@telenet.be

Evenementverantwoordelijke, Coördinator Buitenland, Back-Up BEHVA, Back-Up Facebook
Peter Verheyen
0488/37 37 38
pml.verheyen@skynet.be

Redacteur TRIB
Marian Serraarens
0498/144 313
serraarensmarian@hotmail.com

Materiaalmeester, Regalia, Beurs-verantwoordelijke
Peter Keyzer
0494/87 15 15
keyzer-willemsen@skynet.be

Buitenbestuurlijke functies
Facebook: Edward Verberght
Website: Jordi Van den Broeck
Lay-out TRIB: Peter Verheyen

 

Ereleden

Stichters van de club & ereleden
François Van Hoof
Rudy Van Gelabbeek

Erevoorzitters
François Van Hoof
Xavier Knops
Robert Van Halme