TR e-nieuws - TR Register Belgium

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

TR-Register E-news maart 2018
Jaarlijkse Algemene vergadering


Gentlemen,

Zoals ieder jaar met de babbelavond van de maand maart, houden we onze algemene vergadering.
Dus nu op 30 maart is dat weer het geval, en verwachten we iedereen op deze voor iedere VZW verplichte bijeenkomst.
Even ter herinnering, het clublokaal is gelegen te Rumst, Vissersstraat 91, en de gelegenheid “de 3 rivieren”.
Er hoeven geen statuten aangepast te worden.

Punten op de agenda:
-Korte terugblik op vorig jaar (eventuele + en – punten).
-programma en initiatieven voor dit jaar en verdere toekomst.
-BFOV nieuws
-algemene aanpassingen aan de VZW structuur in België.
-financieel overzicht van onze club.
-Kwijting van de bestuursleden.
-Verkiezing van eventuele nieuwe bestuurders.
-vragen en antwoorden.

Belangstellenden die een taak willen opnemen als bestuurder kunnen zich op voorhand kenbaar maken bij de voorzitter op ivanhou@pandora.be .

Tot ziens,
paTRick van houtven
Voorzitter TR-Register Belgium VZW.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu